مرور برچسب

کارتهای جدید بانکی

کارت بانکی قدیمی شما قاتل حساب بانکیتان است هشدار برای ایرانیان آمریکا

کارت بانکی قدیمی شما قاتل حساب بانکیتان است و معضلات زیادی همیشه برای ایرانیانی که  به تازگی به آمریکا  مهاجرت میکنند وجود دارد اما امروز به یکی از بدترین و معمول ترین مشکلاتی که در کمین شما هست اشاره میکنیم و بیراه نگفته ایم اگر بگوییم:
error: Content is protected !!