مرور برچسب

شیر مادری

شیر مادری که متادون مصرف می کرد باعث مرگ کودک یازده هفته ایش شد!

شیر مادری که به مواد مخدر معتاد بود باعث مرگ کودک یازده هفته ایش شد : زنی اهل Bucks County به دلیل اینکه با شیر خود باعث مسموم شدن و مرگ کودک یازده هفته ای خود شد با محکومیت قضایی رو به رو شد. به گزارش سایت ایرانیان آمریکا تحقیقات در مورد…
error: Content is protected !!