مرور برچسب

روایت یک وکیل دادگستری

روایت یک وکیل دادگستری از ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه !

روایت یک وکیل دادگستری از ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران : «محمود هاشمی شاهرودی»، رییس درگذشتۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس سابق قوه قضاییه ایران را موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی بیش از همه با یک اظهار نظر به یاد…
error: Content is protected !!