مرور برچسب

دارندگان گرین کارت

دارندگان گرین کارت و خلاصه مقررات مربوط به مسافرت آنها به خارج از آمریکا!

دارندگان گرین کارت و خلاصه مقررات مربوط به مسافرت آنها به خارج از آمریکا : به گزارش سایت ایرانیان آمریکا به نقل از   دفتر وکالت کیانوش رزاقی وکیل دادگاههای آمریکا  خلاصه مقررات مربوط به مسافرت دارندگان گرین کارت به خارج از آمریکا به شرح…
error: Content is protected !!