مرور برچسب

خیار های آلوده

خیار های آلوده در شعبات کاستکو هشداری برای همه ساکنان آمریکا!

خیار های آلوده در شعبات کاستکو هشداری برای همه ساکنان آمریکا :بر اساس گزارش مرکز بهداشت ایالتی تحقیقات گسترده ای در مورد آلودگی سالمونلا که در خیار های واردتی از انگلستان موجود بوده است شروع شده است. به گزارش سایت ایرانیان آمریکا این…
error: Content is protected !!