مرور برچسب

اولین ایرانی

اولین ایرانی که توانست تابعیت آمریکا را بدست آورد چه کسی بوده؟

اولین ایرانی که تبعه آمریکا شد چه کسی بوده است؟ آیا میدانید اولین ایرانی که تبعه آمریکا شد چه کسی بوده است؟ میرزا محمدعلی محلاتی ملقب حاج سیاح، از سفرنامه نویسان دوره قاجار و جهانگردی که دور دنیا را در ۱۸ سال گشت. حاج سیاح در سال ۱۲۱۵ شمسی…
error: Content is protected !!