مرور رده

شروع زندگی آمریکا

معضلات و مشکلات مهاجرت

یکم:  چیزهایی که شما بعد از مهاجرت به دست می اورید (آزادی، رفاه، امنیت ..) همانقدر مهم است که چیزهایی که پشت سر می گذارید ( خانواده، دوست، خاک آشنا، شغل، ..) . بطور ساده هر قدر چیزهایی که شما پشت سر می گذارید کمتر باشد و دست آوردهای شما آن…

انتخاب خانه مناسب در امریکا

چطوری میتوانیم خانه مناسب و محلی خوب رای زندگی در امریکا برای خانواده خود انتخاب کنم . بحث خانه در امریکا یک امر بسیار جدی میباشد و ایرانیان که وارد امریکا میشوند اکثرا نگرانی این را دارند که چطور یک خانه مناسب در محلی خوب و امن برای خود و…

موجوداتی که در تگزاس از شما پذیرایی میکنند !

در هنگام ورود به تگزاس مخصوصا هیوستن یک سری موجودات هستند که از شما پذیرایی میکنند گاه بی خطر با کمی سوزش و خارش گاه پر خطر و حتی مرگ . من این مطلب رو از تجربه خودم از هیوستن تگزاس مینویسم براتون .وقتی از فرودگاه خارج میشید شروع میکنم .…

گرفتن سوشیال سکوریتی

سوشیال سکوریتی(Social Security Number )یا به طور اختصار SSN عملکردی مشابه شماره ملی دارد و برای انجام بسیاری از امور از قبیل دریافت حقوق از دانشگاه، گرفتن کارت اعتباری، دریافت انواع وام از بانک‌ها، حتی گاهی دریافت خط تلفن و بسیاری از موارد…

خرید اتومبیل در آمریکا

در آمریکا طیف بسیار وسیعی از اتومبیل وجود دارد، اما اتومبیل‌های تویوتا (Toyota) و هوندا (Honda) از محبوبیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند. از جمله دلایل اصلی این مساله می‌توان به قیمت نسبتاً پایین، دوام زیاد، قیمت کم قطعات یدکی و کمی مصرف…

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ در آمریکا

ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﻨﮕﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ وﻃﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻐﺎزه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ برای خرید ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺤﺪوده ي اﻃﺮاف ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر )ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ (ﮐﻪ…
error: Content is protected !!