چگونگی دریافت waiver برای معافیت از فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ

1,308

با توجه به سوالات زیادی که در رابطه با چگونگی دریافت waiver برای معافیت از فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ دریافت می کنیم لازم است توضیحاتی در این رابطه ارائه شود:

به طور کلی مطابق متن صریح از تاریخ ۱۸ اکتبر حتی برای ایرانیانی که دارای روابط بسیار نزدیک خانوادگی به افراد مقیم یا شهروندان آمریکا هستند هم ویزا صادر نخواهد شد لذا برخلاف آنچه برخی افراد شیاد ادعا می کنند صرف داشتن همسر یا خویشاوند درجه یک در آمریکا استثنائی برای معافیت از مقررات جدید ایجاد نمی کند.

درمتندستوراجراییجدیدوهمچنینتوضیحاتیکهتوسطسازمانهایمسئولاجرایآنبهامکانصدورویزابرایبرخیافراددرصورتاحرازشرایطصدور waiver اشاره شده است. بنابر تصریح متن دستور، این امکان صدور این waiver باید به صورت موردی (case by case) در جریان مصاحبه بررسی شود و هیچ دسته بندی کلی (مانند اینکه یک گروه خاص مثل بستگان شهروندان آمریکا) در این رابطه قابل اعمال نیست:

(iv)   Case-by-case waivers may not be granted categorically… .

بر همین اساس اینکه گفته شود در دستور جدید خویشاوندان افراد مقیم یا شهروندان آمریکا معاف هستند اشتباه است.

برای دریافت waiver  باید  👈هر سه شرط توسط افسر در جریان مصاحبه احراز شود و 👈حتی در صورت احراز این سه شرط هم باز هم افسر الزامی برای صدور waiver ندارد و صدور آن به اختیار (discretion) خود افسر کنسولی است. این سه شرط عبارتند از:

۱اثبات اینکه ممانعت از ورود فرد متقاضی ویزا به آمریکا باعث عسر و حرج ناروا (undue hardship) برای فرد متقاضی ویزا(و نه شهروند آمریکا) می شود.

۲متقاضی اثبات کند که ورودش به آمریکا خطری را متوجه ایالات متحده آمریکا نمی کند.

۳ورود فرد به آمریکا در راستای منافع ملی آمریکا است.

(To obtain a waiver, a noncitizen from the affected countries must show that:

-denying entry would cause the noncitizen “undue hardship”;

-entry would not pose a threat to the U.S.; and,

-entry would be “in the national interest.” )

👈اثبات وجود این سه شرط بر عهده متقاضی ویزا است.

👈تک تک کلمات به کار رفته در این متن دارای معنی و تفسیر حقوقی مخصوص به خود است و نباید معنی لغوی و فهم عامیانه از کلمات را ملاک تفسیر آن قرار داد. برای نمونه همراستا بودن چیزی با منافع ملی آمریکا در رابطه با امورمهاجرتی در پرونده های متعدد توسط دادگاه های آمریکا تفسیر شده و در هر مورد باید با مراجعه به پرونده های مشابه بار حقوقی کلمات را تعیین کرد.

👈متن دستور نمونه هایی را برای وضعیت هایی که 👈ممکن است👉 مساعد برای دریافت waiver باشد ذکر کرده است که یکی از آن ها افراد دارای پیوندهای خانوادگی است:

“(D)  the foreign national seeks to enter the United States to visit or reside with a close family member (e.g., a spouse, child, or parent) who is a United States citizen, lawful permanent resident, or alien lawfully admitted on a valid nonimmigrant visa, and the denial of entry would cause the foreign national undue hardship;”

اما نباید تصور کرد که این افراد به طور کلی از اجرای دستور اجرایی رئیس جمهور ترامپ معاف شده اند بلکه به تصریح متن دستور صدور waiver برای این افراد هم مشروط به احراز سه شرط مذکور در بالا و از جمله اختیارات افسر کنسولی است:

“(iv)   Case-by-case waivers may not be granted categorically, but may be appropriate, subject to the limitations, conditions, and requirements set forth under subsection (i) of this subsection and the guidance issued under subsection (ii) of this subsection, in individual circumstances such as the following… “

بنابراین واضح است که ذکر پیوندهای خانوادگی صرفا به عنوان نمونه ای بوده از شرایطی که ممکن است در آن امکان صدور waiver بررسی شود و مساله دریافت waiver کاری ساده نیست که بتوان حکم کلی در رابطه با آن صادر کرد و مثلا گفت که افرادی که برای دیدار یا زندگی با خانواده خود درخواست ویزا می کنند از این دستور معاف هستند.

⚖️🇺🇸⛔️🇮🇷 توصیه حقوقی دفتر وکالت کیانوش رزاقی به همه افرادی که برای زندگی یا دیدار با خانواده هایشان درخواست ویزا دارند:

۱همانطور که قبلا اعلام کردیم هیچ درخواستی را مسترد نکنید و به روال عادی گذشته پرونده های خود را پیگیری کنید. تمام پرونده ها تا مرحله مصاحبه مطابق روال عادی پیش خواهد رفت و در روز مصاحبه افسر در رابطه با امکان صدور waiver در مورد خاص شما تصمیم می گیرد.

۲از مشاوران حقوقی دارای مجوز وکالت در آمریکا برای تنظیم پرونده های خود برای اثبات دارا بودن شروط سه گانه  waiver بر اساس تفاسیر دادگاه های آمریکا از کلمات به کار برده شده در متن دستور کمک بگیر👇

۳اخبار مربوط به تحولات این دستور را مرتبا پیگیری کنید زیرا چندین شکایت در رابطه با این دستور در حال آماده سازی برای تقدیم به دادگاه است و حقوقدانان ایراداتی را متوجه این دستور می دانند که ممکن است مورد توجه دادگاه ها قرار گرفته و شیوه فعلی اجرای این دستور را تغییر دهد.

دفتر وکالت کیانوش رزاقی همچون گذشته با تمام توان به خدمات رسانی به جامعه ادامه خواهد داد و هرگونه اخبار موثق همراه با تحلیل حقوقی  آن را به اطلاع عموم خواهد رساند. با این حال توان ما برای پاسخ گویی به مشکلات و سوالات مردم نامحدود نیست لذا بدین وسیله از تمام مخاطبان درخواست می شود ابتدا جواب سوالات خود را پست های قبلی جستجو کنند.

منبع : دفتر وكالت كيانوش رزاقي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!