چه افرادی را می توان به عنوان وابسته مالی در اظهارنامه مالیاتی و از تخفیف مالیاتی آن ها استفاده کرد؟

420

اظهارنامه مالیاتی و اینکه چه افرادی را می توان به عنوان وابسته مالی (Dependent) در اظهارنامه مالیاتی Claim و از تخفیف مالیاتی آن ها استفاده کرد؟

به گزارش سایت ایرانیان آمریکا به نقل از کانال تلگرامی ((آشنایی با قوانین مالیاتی- Tax Return Farsi))  یکی از اصلی ترین عوامل در کاهش مالیات پرداختی تعداد افرادی است که می توانید در اظهارنامه مالیاتی خود ادعا کنید که وابسته شما هستند. به افرادی که می توانید ادعا کنید که از نظر مالی و معیشتی به شما وابسته هستند در اصطلاح مالیاتی Dependent می گویند. شما بابت هر Dependent یک Exemption دریافت می کنید که عبارت است از کسر مبلغی از درآمد مشمول مالیات شما. بنابراین هرچه تعداد وابستگان مالی شما بیشتر باشد، مالیاتی که پرداخت می کنید کمتر خواهد بود‌.
به طور کلی دو دسته از افراد را می توان به عنوان وابسته مالی در اظهارنامه مالیاتی گنجاند:
۱- فرزند؛
۲- خویشاوندان.

🚼 برای اینکه بتوانید فرزند خود را به عنوان وابسته مالی به خود (Dependent) در اظهارنامه مالیاتی خود Claim کنید، باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱- فرزند زیر ۱۹ سال، یا دانشجو و زیر ۲۴ سال، یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی مادام العمر باشد.
۲- حداقل نیمی از سال را در خانه شما زندگی کرده باشد.
۳- حداقل نیمی از مخارج زندگی وی را در طول سال تامین کرده باشید.
۴- فرزند درآمدی بیش از ۳۹۵۰ دلار در سال نداشته باشد.
👈علاوه بر فرزند، نوه، فرزندخوانده و کودکی که سرپرستی او موقتا به شما واگذار شده (foster care) نیز اگر شرایط فوق را داشته باشند می توانند به عنوان Dependent قلمداد شوند.
👈 افرادی که طلاق گرفته اند بهتر است در مورد اینکه چه کسی فرزند یا فرزندان را در اظهارنامه مالیاتی خود بگنجاند توافق کنند در غیر این صورت اولویت با فردی است که حضانت (Custody) فرزند را برعهده دارد.

🚹🚺 مادر، پدر، مادربزرگ، پدربزرگ، مادر و پدر همسر، خواهر و برادر کوچک تر، فرزندان خواهر و برادر، خاله، عمه، دائی و عموی مالیات دهنده به شرط داشتن شرایط زیر به عنوان وابسته مالی تلقی شوند:
۱- فرد باید تمام طول سال در خانه شما زندگی کرده باشد.
۲- شما باید نیمی از مخارج زندگی فرد را در طول سال پرداخت کرده باشید.
۳- درآمد فرد نباید بیش از ۴۰۵۰ دلار در سال باشد.
👈 افرادی که در طول سال مالیاتی فوت کرده اند اما در زمان حیات با فرد مالیات دهنده زندگی می کرده اند برای آن سال مالیاتی Dependent محسوب می شوند.

انتشار توسط سایت ایرانیان آمریکا

منبع :  کانال تلگرامی ((آشنایی با قوانین مالیاتی- Tax Return Farsi))

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

error: Content is protected !!