برای پیگیری پرونده های مهاجرتی خود با کجا تماس بگیریم؟ (قسمت دوم)

379

برای پیگیری پرونده های مهاجرتی خود با کجا تماس بگیریم؟ (قسمت دوم)
همان طور که در قسمت اول توضیح داده شد اولین گام برای پیگیری پرونده های مهاجرتی تعیین وضعیت پرونده در USCIS است.

پرونده هایی که در آن دریافت کننده خدمات مهاجرتی (beneficiary) در خارج از آمریکا

پرونده هایی که در آن دریافت کننده خدمات مهاجرتی (beneficiary) در خارج از آمریکا به سر می برد، پس از تایید اولیه در USCIS به NVC ارسال می شود. در رابطه با نحوه پیگیری پرونده ها در NVC در قسمت سوم این نوشتار توضیح خواهیم داد.
پرونده های مهاجرتی که به NVC ارسال نمی شود، تا پایان مراحل مهاجرت در USCIS باقی خواهد ماند. همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد، اگر زمان رسیدگی به پرونده شما از زمان اعلام شده برای درخواست های مشابه بیشتر باشد، باید مراحل زیر را طی و وضعیت پرونده خود را پیگیری کنید:
ابتدا باید با مراجعه به این لینک درخواست اولیه اطلاع از پرونده خود را به USCIS ارسال کنید:

این اداره پس از دریافت این درخواست ظرف چند هفته آخرین وضعیت پرونده شما را به شما اطلاع خواهد داد. در بسیاری از موارد ارسال همین درخواست پرونده شما را به جریان انداخته و اگر USCIS مرتکب اشتباهی در روند پرونده شده باشد اقدام به رفع مشکل خواهد کرد. با این حال در برخی موارد مشکل پرونده شما با ارسال این درخواست برطرف نمی شود و شما باید برای پیگیری بیشتر با بازرسی این اداره یا همان ombudsman تماس بگیرید.
با مراجعه به این لینک می توانید درخواست رسیدگی خود را به اداره بازرسی ارسال کنید:

برای تکمیل فرم درخواست کمک از اداره بازرسی، باید فهرست اقدامات قبلی خود قبل از تماس با بازرسی و تاریخ این اقدامات را آماده داشته باشید.

منبع : تلگرام دفتر وكالت كيانوش رزاقي

برای پیگیری پرونده های مهاجرتی خود با کجا تماس بگیریم؟(قسمت نخست)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!