هشدار به تمامی مهاجران در آمریکا

35947439559110195
هشدار به تمامی مهاجران: از ۱۵ تا ۲۵ سپتامبر مدارک نشان دهنده اقامت قانونی خود را همراه داشته باشید. مطابق اطلاعات موثق Immigration and Customs Enforcement(ICE) که به پلیس مهاجرت نیز مشهور است قصد دارد در عملیاتی به نام Mega هزاران نفر از مهاجران غیر قانونی را بازداشت کنند. این عملیات بزرگترین عملیات دستگیری مهاجران غیرقانونی در تاریخ آمریکا خواهد بود.

زمان اجرای این عملیات دقیقا معلوم نیست اما پیش بینی می شود بین  ۱۷ تا ۲۳ سپتامبر باشد.
⚠️👈هرچند این عملیات برای بازداشت مهاجران غیرقانونی طراحی شده است اما ماموران ICE می توانند هر فردی را که مشکوک به اقامت غیرقانونی است بازداشت کنند. به همین دلیل به تمام مهاجران توصیه می شود مدارک نشان دهنده اقامت قانونی خود را از ۱۵ تا ۲۵ سپتامبر همراه داشته باشند.
👈 همچنین توصیه می شود در این مدت از تردد غیرضروری در محلاتی که جمعیت زیادی از برخی اقلیت های مهاجر را در خود جای داده اند خودداری شود.
 مهاجران
⚠️👈تمامی افرادی که به هر دلیل اقامت قانونی ندارند مانند افرادی که ویزای آن ها منقضی شده یا دادگاه مهاجرت با رد درخواست پناهندگی حکم به اخراج آن ها صادر کرده در زمان اجرای این عملیات بیش از هر زمانی در معرض خطر بازداشت و اخراج هستند.
sadaf-omidi
35947439559110195

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

بدترین ایالات

بدترین ایالات آمریکا برای دوران بازنشستگی و ده ایالت بد برای زندگی

بدترین ایالات آمریکا برای دوران بازنشستگی . ده ایالت بد برای زندگی در دوران بازنشستگی ...

google-site-verification: googlecce377d486895c51.html