مناطق خطرناک کالیفرنیا برای زندگی در کدام شهر های واقع شده اند؟

61

مناطق خطرناک کالیفرنیا برای زندگی در کدام شهر های واقع شده اند؟ با توجه به حضور تعداد زیادی از هموطنان ایرانی در ایالت کالیفرنیا امروز در مقاله ای به معرفی خطرناک ترین مناطق زندگی در این ایالت پرداخته ایم!

به گزارش سایت ایرانیان آمریکا این ایالت همواره مرکز توجه در آمریکا است اما با این حال مناطقی در آن وجود دارد که بهتر است هر خانواده ای که دنبال آرامش می گردد از آنها دوری کند اگر در این ایالت زندگی می کنید بهتر است بدانید که بر اساس تحقیقات ما این ده منطقه خطرناک ترین مناطق در این ایالت هستند :

  1. Emeryville
  2. Red Bluff
  3. Commerce
  4. Oakland
  5. Barstow
  6. Oroville
  7. Eureka
  8. Clearlake
  9. Santa Cruz
  10. San Bernardino

لیست فوق با بررسی تمام شهر های ایالت کالیفرنیا به دست آمده است و تمام شهر های بالای ۵۰۰۰ نفر در لیست نهایی این بررسی وجود داشتند که تعداد آنها به ۴۱۸ عدد می رسد و بعد از آن از میان این ۴۱۸ شهر و با استفاده از آمار و گزارش های پلیس آمریکا اف بی آی ده شهر خطرناک این ایالت را مشخص کردند.

جرایم به دو دسته محیطی مانند دزدی و خشن مثل قتل تقسیم شده اند.

در ادامه با هم به بررسی جزییات مناطق خطرناک کالیفرنیا میپردازیم :

۱٫ Emeryville

جمعیت : ۱۲,۰۶۰
رتبه در سال گذشته: ۱ (No Change)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۱,۰۹۴
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۱۴,۲۷۰

۲٫ Red Bluff

جمعیت : ۱۴,۱۳۸
رتبه در سال گذشته: ۳ (Up 1)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۱,۱۲۴
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۷,۷۵۹

۳٫ Commerce

جمعیت : ۱۳,۱۲۸
رتبه در سال گذشته: ۱۰ (Up 7)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۹۹۰
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۹,۳۱۵

۴٫ Oakland

جمعیت : ۴۲۴,۹۹۸
رتبه در سال گذشته: ۲ (Down 2)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۱,۴۲۵
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۵,۶۳۵

۵٫ Barstow

جمعیت : ۲۳,۸۹۴
رتبه در سال گذشته: ۱۲ (Up 7)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۱,۵۱۰
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۴,۷۵۴

۶٫ Oroville

جمعیت : ۱۶,۳۲۲
رتبه در سال گذشته: ۱۴ (Up 8)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۸۶۳
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۸,۱۴۸

۷٫ Eureka

جمعیت : ۲۶,۹۸۱
رتبه در سال گذشته: ۲۰ (Up 13)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۹۴۵
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۵,۶۳۷

۸٫ Clearlake

جمعیت : ۱۵,۱۶۵
رتبه در سال گذشته: ۲۱ (Up 13)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۹۸۲
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۴,۴۶۴

۹٫ Santa Cruz

جمعیت : ۶۴,۹۶۹
رتبه در سال گذشته: ۹ (No Change)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۸۰۱
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۵,۵۵۶

۱۰٫ San Bernardino

جمعیت : ۲۱۷,۳۰۳
رتبه در سال گذشته: ۴ (Down 6)
میزان جرایم خشن در هر ۱۰۰ هزار: ۱,۳۲۴
میزان جرایم محیطی در هر ۱۰۰ هزار: ۴,۲۲۳

ترجمه توسط سایت ایرانیان آمریکا

منبع : homesnacks

مناطق خطرناک کالیفرنیا

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

error: Content is protected !!