مدارک مورد نیاز جهت ویزای توریستی آمریکا

517

مدارک مورد نیاز جهت  ویزا ویزاویزای توریستی آمریکا

۱- ارائه متنی در برگیرنده، هدف و قصد سفر به آمریکا، هدف می بایستی شامل یکی از موضوعات زیر می باشد:

دیدار از اقوام و بستگان
معالجه پزشکی و درمان
بازدید و شرکت در جلسات اداری بازرگانی،سرمایه گذاری و مذاکرات تجاری یا مصاحبه کاری
شرکت در همایش ها و سمینارهای علمی مرتبط
شرکت در برنامه های مرتبط با اهداف بشر دوستانه و حقوق بشر در امریکا

مهاجرت آمریکا
۲- ارائه برنامه زمان بندی، کاری و یا تفریحی مرتبط با سفر

۳- ارائه اصل گذرنامه و کپی از صفحه اول و صفحاتی که دارای مهر ویزاهای قبلی امریکا یا کشورهای دیگر باشد(درصورت وجود) و کپی صفحاتی که مطالب مهمی در آن درج شده باشد و صفحاتی که مهر ورود و خروج به کشور محل اقامت و کشور دیگر در آن مندرج می باشد.

۴- ارائه مدارک مالی،شخص ضامن و حمایت کننده مالی در صورت وجود

۵- ارائه حساب و موجودی بانکی و مدارک نشان دهنده دریافت حقوق ماهیانه در صورت اشتغال متقاضی و یا دریافت حقوق بازنشستگی

۶- ارائه مدرک مالی اثبات کننده میزان درآمد سالیانه و درآمد سال گذشته در کشور محل اقامت

۷- ارائه کلیه وابستگی هایی که نشان دهنده بازگشت متقاضی به کشور محل اقامت خود می باشد

· وابستگی شغلی و کسب و کار نشان دهنده وابسته بودن به شرکت یا سازمانی در کشور محل اقامت
· مرخصی،مدارک استخدام، شرح وظایف و یا وابستگی های به کسب و کار شخصی و ارائه مدارک ثبت شرکت،تعداد کارمندان، مدارک
· مالیاتی و….
· وابستگی خانوادگی و عاطفی شامل همسر، فرزند،والدین
· وابستگی های مالی شامل اسناد ملک مسکونی یا تجاری و کلیه دارایی های ملکی
· وابستگی های تحصیلی، در خصوص افرادی که در کشور محل اقامت خود در حال تحصیل می باشند
· وابستگی های خاص مذهبی و اعتقادی به کشور محل اقامت
· وابستگی های فرهنگی و اجتماعی مانند وابسته بودن به یک گروه خاص فرهنگی و یا اجتماعی
۸- ارائه بلیط رفت و برگشت به آمریکا در صورت وجود

منبع : مرکز مشاره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!