مدارك مورد نیاز براي ارسال تقاضا به دانشگاه هاي آمریکا

دانشگاه هاي آمریکا
281

مدارك مورد نیاز براي ارسال تقاضا به دانشگاه هاي آمریکا

*ریز نمرات(Transcript)

معمولا دو تا سه نسخه رسمی از ریزنمرات تمام دانشگاههایی که قبلا رفته اید لازم است. لازم است که کارنامه ها را در پاکت هاي مهر و موم شده بفرستید کهاین مهر و موم باید توسط دانشگاه مربوطه انجام شود.

دانشگاه هاي آمریکا
دانشگاه هاي آمریکا

اگر اصل کارنامه به فارسی است می بایست ترجمه رسمی آن را هم همراه با نسخه اصلی در پاکت گذاشته و مهر و موم کنید. براي دانشجویانی که در سال آخر تحصیل هستند و یا کارنامه شان هنوز آزاد نشده براي مراحل مقدماتی پذیرش گرفتن احتمالا فرستادن نسخه غیر رسمی کارنامه که همراه با گواهی از رییس دانشکده یا آموزش که مبتنی بر صحت مندرجات کارنامه باشد کفایت میکند.اما باید توجه کنید.که در صورت پذیرش گرفتن دانشگاه مقصد یک نسخه از کارنامه رسمی شما را درخواست خواهد کرد. براي گرفتن کپی رسمی کارنامه معمولا مدرك تحصیلی باید آزاد شده باشد یا به اصطلاح خریداري شود. این به این معنی است که شما هیچ بدهی به دانشگاه و وزارت علوم ندارید.

*فرم هاي تقاضا(Application Forms)

فرمهاي تقاضا معمولا حاوي سئوالات کلی در مورد متقاضی (Applicant) هستند. بسیار مهم است که این فرمها دقیق و کامل پر شوند. تا زمانی که این فرمها را کامل نکنید و نفرستید بررسی تقاضاي شما به جریان نخواهد افتاد .معمولا اکثر دانشگاه هاي آمریکا این فرمها را به صورت آنلاین در دسترس دارند که کار شمارا راحت تر خواهد کرد.

*توصیه نامه ها(Recommendation Letters)

توصیهنامه ها بخش خیلی مهمی از پرونده شما هستند. این توصیهنامه ها باید توسط استادانی که رابطه دانشگاهی یا حرفه اي با شما داشته اند نوشته شود. دانشگاهها معمولا دو یا سه توصیه نامه درخواست میکنند. این توصیهنامهها را براي پرکردن به افرادي بدهید که شما را خوب میشناسند (از لحاظ علمی یا کاري) و مطمئن هستید که درباره شما مطالب خوبی خواهند نوشت و مهارتها و محسنات شما را گوشزد خواهند کرد. در نامه باید تشریح شده باشد که شخص توصیهکننده چه مدت است که شما را میشناسد، فکر میکند که قابلیتهاي شما کدام هستند، و چرا شما شایستگی دارید که از دانشگاه مقصد پذیرش/کمک مالی بگیرید. توجه داشته باشید که توصیه نامه باید نشان بدهد که فرد توصیه کننده شما را خیلی خوب میشناسد. فراموش نکنید که کمیته پذیرش (Admission Committee)مخصوصا میخواهد بداند که چرا شما براي این دانشگاه/رشته مناسب هستید. این نکته مخصوصا براي متقاضیان مدرك دکترا مهم است.

(Statement of Purpose)مرامنامه*

این بخش احتمالا سختترین بخش پرونده شما خواهد بود.در این قسمت شما تشریح خواهید کرد که چه کسی هستید، چه پیشینه علمی و کاري دارید، چرا علاقمندید که در این دانشگاه و رشته بخصوص ادامه تحصیل دهید، و دیدگاه و هدفتان در باره آینده بعد از تحصیل چیست.به بیان دیگر شما عملا می خواهید کمیته پذیرش را ترغیب و قانع کنید که شما را به خیلی از متقاضیان دیگر ترجیح بدهند. نوشته شما باید به روشنی توضیح دهد که براي چه رشتهاي تقاضا میکنید، انگیزه شما چیست، چه چیزي میخواهید به دست بیاورید، و چگونه میتوانید براي دانشگاه مقصد و محیط علمی آن مثمر ثمر باشید.

* .C.V

یکی از موثرترین و مهمترین ابزار براي بدست آوردن موقعیت هاي تحصیلی در آمریکا، ایجاد ارتباط موثر است. به همین علت تهیه یک C.V خوب در کسب پذیرش یک دانشگاه بسیار موثر است. بعضی از دانشگاهها دانشجویان را ملزم می کنند که یک فرم استاندارد C.V مخصوص دانشگاه را پر کنند. با این حال در بیشتر موارد این به خود متقاضی بر می گردد که چگونه یک C.V را تهیه کند. یکی از نکته هاي کلیدي در تهیه C.V این است که اگر متقاضی در پی کسب موقعیت تحصیلی است باید سوابق تحصیلی و تحقیقاتی خود را در صفحه اول ارائه دهد. اما در صورتی که C.V براي کسب موقعیت شغلی است – که در این  حال معمولاً به آن رزومه (Resume) می گویند – لازم است که اول به تجربیات کاري اشاره شود .معمولاً C.V از ۳-۲ صفحه بیشتر نیست. وقتی که با استادي مکاتبه می کنید چیزي که براي معرفی بیشتر خود براي او می فرستید C.V. است. بسیاري از دانشگاهها هم را جزو یکی از مدارکی قرار می دهند که باید براي کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرستاده شود. بهتر است که C.V به فرمت pdf یا rtf تبدیل شود چون در این صورت امکان باز شدن فایل شما توسط اغلب سیستمها وجود دارد و از طرف دیگر فایل تهیه شده با همان “تنظیمات صفحه اي” مورد نظر شما پرینت خواهد شد. بعضی ها هم اعتقاد دارند که فرمت pdf رسمی تر است.

*امتحانات استاندارد(… , GRE ,TOEFL)

تعداد زیادي از دانشگاههاي آمریکا TOEFL را به IELTS ترجیح می دهند و اکثریت قریب به اتفاق دانشگاههاي سطح بالاي آمریکا نمره IELTS را قبول نمی کنند. بنابراین اگر کسی بطور همزمان در حال تقاضا دادن براي چند کشور مختلف است، باید اطلاعات لازم براي مدرك زبان مورد قبول هر دانشگاه را کسب کند.

علاوه بر امتحان تافل شما ممکن است لازم باشد که در امتحانات دیگري هم که اصطلاحا به آنها امتحانات استاندارد (Standardized tests) گفته میشود شرکت کنید. به عنوان مثال دانشجویان رشتههاي مهندسی و علوم باید امتحان GREعمومی (GRE General) و دانشجویان رشتههاي مدیریت (MBA=Master of Business Administration)باید امتحان GMAT را بدهند. بعضی از رشتههاي علوم علاوه بر امتحان عمومی GRE شاید لازم باشد که بخش هاي مربوط به رشته خودشان (GRE Subject) را هم بگذرانند. این امتحانات معمولا از تافل سختتر هستند چون براي تمام دانشجویان متقاضی (و نه فقط خارجیها) طراحی میشوند و دانشجویان آمریکایی هم باید در آنها نمره حد نصاب را کسب کنند.

گردآوري و تنظیم : رضا فریدون نژاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!