شرایط گرفتن کارت مواد غذایی رایگان (فود استمپ)

 

همه کسانی که در آمریکا زندگی میکنند میتوانند این کارت را بگیرند و برای اپلای کردن باید به هلت اند هیومند شهر خودشون مراجعه کنند  و فرمی دریافت میکنند که مشخصات اولیه شما میباشد و بعد یک وقت مصاحبه با شما میزارند و از شما سوالاتی در مورد درآمد شما میکنند و حساب بانکی شما این را در نظر داشته باشید 

شرایط گرفتن کارت مواد غذایی رایگان (فود استمپ)

شرایط گرفتن کارت مواد غذایی رایگان (فود استمپ)

که تمامی هیزتوری شما در دست اون مصاحبه کننده است و لطفا دروغ نگید و در ضمن شما میتوانید مترجم هم داشته باشید تمام این کارها رایگان میباشد و نصبت به افرادی که با شما زندگی میکنند به شما پول میدهند به مقدار تقریبا 130 دلار برای هر نفر و این مبلغ در هر ایالتی و شهری متغییر میباشد . این را در نظر بگیرید که اگر میخواهید در آمریکا زندگی خوب داشته باشید سعی کنید کار و تلاش کنید تا کردیت خود را بسازید و همیشه از این خدمات استفاده نکنید درسته که دولت به شما کمک میکنه اما این به این معنی نیست که شما کار نکنید از این خدمات میتوانید برای مدتی که بیکار هستید و سعی بر پیدا کردن کار دارید استفاده کنید .

razagi-final

 برنامه فود استمپ به تعداد بيشتری از مهاجرين قانونی امکان بهره مندشدن از مزايای کوپن غذا را می دهد

من تبعه ايالات متحده نيستم. آيا می توانم کوپن غذا بگيرم؟

! اکنون اگر شما بطور قانونی مقيم امريکا باشيد و اگر شما، همسرتان يا والدين شما در امريکا سابقه کار داشته باشند (اداره کوپن
غذا می تواند تعيين کند که آيا شما به اندازه کافی کار کرده ايد) واجد شرائط دريافت آن هستيد. کسانی که به عنوان پناهنده به
امريکا می آيند و بعضی از مهاجران استحقاق دارند. شما نيز اگر در تاريخ 22 اوت 1996 بطور قانونی در امريکا اقامت داشته و
(1) در آن تاريخ 65 سال داشتيد (متولد قبل از 22 اوت 1931 بوديد) يا (2) اکنون حقوق از کار افتادگی دريافت می کنيد يا (3)
اکنون سن شما کمتر از 18 سال است استحقاق داريد. همچنيين اگر شمامدت پنج سال بطور قانونی مقيم ايالات متحده بوده و در
وضعيت واجد شرايط (کوالی فايد استيتاس) بوده باشيد می توانيد برای دريافت کوپن غذا استحقاق داشته باشيد.

چه تغييراتی داده شده؟

! در تاريخ 13 ماه مـه 2002 پـرزيـدنـت بـوش قـانـون ªامنيـت سـرمـايـه گزاری زراعی و روستائی سال 2002 را Farm)
(Security and Rural Investment Act of 2002 تـوشيـح کـرد که به تعـداد بيشتـری از غير اتباع امريکا و مهاجرين
قانونی کم درآمد اجازه می دهد در صورت احراز شرايط برنامه کوپن غذا و شرايط دارائی، کوپن غذا دريافت کنند.

قانون جديد چه موقع به مرحله اجرا در می آيد؟

! بعضی از مهاجرين قانونی که مشمول قانون سال 2002 می شوند حق دارند از اول اکتبر 2002 کوپن غذا دريافت کنند ولی اکثر تا
مدتی بعد حائز شرايط نخواهند بود. مطالب زير در باره تاريخ شروع استحقاق اطلاعات بيشتری می دهد.

قانون سال 2002 به مهاجرين قانونی حائز شرايط برنامه و افراد زير اجازه دريافت کوپن غذا می دهد:
” کسانی که حقوق از کار افتادگی دريافت می کنند (مانند اس اس آی يا مديکيد مربوط به ناتوانی) استحقاق اين گروه از اول
اکتبر 2002 آغاز گرديد)
” کسانی که مدت پنجسال در وضع حائز شرايط در امريکا زندگی کرده اند. (استحقاق اين گروه ازاول آوريل 2003 شروع شد)
” کسانی که هنگام ورود به آمريکا بعد از 22 ماه اوت 1996 کمتر از 18 سال داشتند (استحقاق اين گروه از اول اکتبر 2003
شروع می شود).
کدام مهاجر در وضع حائز شرايط است؟

عضويت  در ایرانیان آمریکا

! مهـاجـريـن حائـز شـرايـط عبارتنـد از مقيـم های دائـم (دارنـدگـان کـارت سبـز)، پنـاهنـدگـان، پنـاهجـويـان، کسـانـی
کـه حکـم اخـراج آنهـا لغـو شـده، کسـانی کـه از کـوبـا و هـائيتـی وارد مـی شـونـد، افـرادی کـه از اداره مهاجرت
(Immigration and Naturalization Service ñ INS) برای حد اقل يکسال بخشودگی دريافت کرده اند، کسانی که مشروط
وارد امريکا می شوند و برخی قربانيان خشونت خانوادگی.
وزارت کشاورزی ايالات متحده آمريكا (United States Department of Agriculture ñ USDA) کارفرما و تهِيه کننده ای با شرايط برابر است که تبعيض قائل نمی شود

آيا قانون مقررات را برای مهاجرينی که قبلا حائز شرايط بودند تغيير می دهد؟

! خير هرکس که قبلأ واجد شرايط بود اينک هم حائز شرايط خواهد بود.

آِيا قانون شامل اتباع غيِر امريکا که به دلايل انسانی در کشور هستند نيز می شود؟

! بلی، در نتيجه قانون سال 2002 ديگر محدوديت هفت ساله برای پناهجويان و پناهندگان و افرادی که از کوبا و هائيتی وارد می
شوند در دريافت کوپن غذا وجود ندارد. از اول آوريل 2003 اين غير امريکائی ها تا جائی که واجد شرايط برنامه بر اساس در آمد
و دارائی باشند استحقاق در يافت کوپن را خواهند داشت.

آيا ناتوانی يا از کار افتادگی من را برنامه کوپن غذا تشخيص می دهد؟

! خير، شما مزايا يا کمک را از برنامه ای مانند مدی کيد (بيمه پزشگی رايگان) دريافت می کنيد زيرا نابينا يا از کار افتاده هستيد.

آِيا می توانم برای فرزندان خود که تبعه آمريکا هستند از مزايای اين برنامه استفاده کنم با وجود اينکه شخصاً مهاجر واجد شرايط نيستم؟

! بلی، هنگام تقاضا برای فرزندانتان يا اشخاص واجد شرايط ديگر در خانوار خود شما نبايد مدارکی درباره خودتان ارائه دهيد ولی
بايد مدارکی درباره در آمد و دارائی خود نشان دهيد تا مددکار بتواند ميزان مزايای کوپن غذا را تعيين کند.

آيا دريافت کوپن غذا به صلاحيت من در کسب تابعيت امريکا لطمه می زند؟

! خير، دريافت کوپن غذا هيچ مهاجری ر ا”سربار جامعه” نمی سازد. به اين معنی که در نتيجه دريافت کوپن غذا مهاجر از امريکا
اخراج نمی شود يا به اين دليل که کوپن غذا در يافت می کند حق ورود به امريکا و اقامت دائم يا کارت سبز از او سلب نمی شود.

چگونه می توانم کوپن غذا در خواست کنم يا اطلاعات بيشتري کسب کنم؟

! برای دريافت کوپن غذا شما بايد به اداره کوپن غذا در محل اقامت خود درخواستنامه بدهيد که معمولاً در همان ساختمان اداره رفاه
محل است.
! برای کسب اطلاعات بيشتر لطفاً به اداره کـوپـن غـذا که در صفحات آبی راهنمای تلفن تحت عنوان اداره خـدمـات اجتمـاعـی
يا “سوشال سرويسـز ديپـارتمنـت” (Social Services Department) و يا تحت عنـوان اداره رفـاه (ولفِر ديپارتمنت)
(Welfare Department) مراجعه کنيد يا با شماره تلفن 1-800-221-5689 تماس بگيريد.
! در تمام کشور شماره های تلفن رايگان به زبان اسپانيولی نيز به سئوالات شما پاسخ می دهند.

کوپن غذا مردم امريکارا تقويت می کند.

منبع : United States Academic Decathlon

© 2018 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای سایت ایرانیان آمریکا محفوظ است.Iranians Of America LLC

razagi-final

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

کارت بانکی قدیمی

کارت بانکی قدیمی شما قاتل حساب بانکیتان است هشدار برای ایرانیان آمریکا

  کارت بانکی قدیمی شما قاتل حساب بانکیتان است و معضلات زیادی همیشه برای ایرانیانی ...

error: Content is protected !!