زنهایی که اولین نفری هستند که لخت میشوند

 

این برای زنهایی است که هیچی براشون مهم نیست زنهایی که اولین نفری هستند که لخت میشوند…به طرف ماه زوزه میکشند و به دریا میپرند زنهایی که زیادی ویسکی میخورند…

تا پاسی از شب بیدارند و با تمام وجود سکس دارند زنهایی که خودشان میدانند فاحشه نیستند و فقط از سکس لذت میبرند…آنها فقط انسانهایی هستند که اشتهای سالم سکسی دارند. زنهایی که در رختخواب بهت خواهند گفت چه میخواهند.

این برای زنهایی است که بی وفقه لذت و شادی میخواهند…کسانی که میدانند چطور با تمام وجود بخندند. زنهایی که با غریبه ها صحبت میکنند چرا که در قلبشان هیچ ترسی ندارند. زنهایی که آرایششان تا صبح باقی است و یا اصلا سایه چشم ندارند. زنهایی که ارزش خودشان را میدانند و پایشان را بر زمین میگذارند و با نبوغ خود غرش میکنند. زنهایی که نمیترسند به یک مرد بگویند از قلب من گمشو بیرون…اگر اون مرد احترام قلبشان را شکسته. این برای همه زنهایی است که چکمه سربازی به پا میکنند و دامن کوتاه نیز. زنهایی که مثل راننده کامیونها فحش میدهند. زنهایی که کسانی را که اذیت و آزارشان میدهند شدیدا مسئول میدانند. زنهایی که به نُرم های جنسیتی بیلاخ میدهند و مدیرهای شرکتهای بزرگ میشوند و کاری میکنند که مردها نیز برای آنچه دارند تلاش کنند. آنهایی که از واژنشان برای پیشرفت استفاده نمیکنند! زنهایی مثل گلوریا استاینم که بهش گفتند: “ما نویسنده میخواهیم نه یک زن…برو خونه” ولی او همچنان به نوشتن ادامه داد. این برای زنهایی است که نیمه شب قهوه مینوشند و صبح شراب و اگر جرات دارید زیر سوالشان ببرید! زنهایی که در را برای یک مرد باز میکنند و انقدر اعتماد به نفس دارند که اجازه میدهند یکی در رو براشون باز کنه. آنهایی که از واژه “نه” برای خدمت به خودشان ا ستفاده میکنند. کسانی که پشیزی برای راضی کردن بقیه دنیا ارزش قائل نیستند و خیلی هم شیرین هر کاری دوست دارند انجام میدهند. این برای سوپر قهرمانان است.

زنهایی که اولین نفری هستند که لخت میشوند

عضويت  در ایرانیان آمریکا
razagi-final

مادرهای تنهایی که سه جا کار میکنند. من به مقاومت شما و انگیزه تان سلام میکنم. این برای زنهایی است که چیزهایی را که دوست دارند کنار میزنند و وقتشان را به خاطر فشارهای جامعه تلف نمیکنند که فقط در داخل خانه وجود داشته باشند! زنهایی که با اراده خلق میکنند و گاه نامتعادل و گاه با شدت و در نیمه تاریکی. زنهایی که میدانند چطور مشغول باشند و میدانند چطور پاهایشان را بر زمین بکوبند. اینها زنهایی هستند که من در اطراف خودم میخواهم.

© 2018 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای سایت ایرانیان آمریکا محفوظ است.Iranians Of America LLC

 نویسنده : Janne Robinson
مترجم : تورنگ بيرنگي

razagi-final

2 comments

  1. Those are heros. Would the male’s selfish side let them be heros? Or thay are just attractive for a short while ? would you let them be who they are or you want to drag them down after a while? would you be able to see and tolerate females who are superior than you in all aspects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!