دسته بندی ایالت های آمریکا از لحاظ زیر ساخت شهری .

دسته بندی ایالت های آمریکا
320

دسته بندی ایالت های آمریکا از لحاظ زیر ساخت : مطمئنا زیر ساخت های یک ایالت تاثیر بسیار بالایی در سطح کیفی زندگی یک شهروند دارد .

استفاده از انرژی های تجدید پذیر و کیفیت جاده ها و پل ها تاثیر بسیار بالایی در انتخاب بهترین ایالات آمریکا از لحاظ زیر ساخت دارد.

 

به گزارشسایت ایرانیان آمریکا و به نقل از USANEWS از زمانی که آمریکا به عنوان یکی از مهمترین تمدن ها در ضمینه تحصیلات و سطح رفاه و کیفیت زندگی در میان بقیه قرار گرفت

ارتقا زیر ساخت های کشور در اهمیت بالایی قرار گرفت و اخیرا رییس جمهور ترامپ یک تریلیون دلار برای بازساری جاده ها و پل ها و بنادر و دیگر مکان ها عمومی اختصاص داده است.

اما رکود اقتصادی و کمبود متخصص در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ هزینه باز سازی پروژه ها را بالا برد و بودجه ایالات مختلف برای این کار را محدود کرد و این چالش بزرگی در این ضمینه بود.

اوریجن و واشنگتن در صدر این لیست به خاطر زیر ساخت عالی و یکی از بهترین امکانات حمل و نقل در دنیا و همچنین دسترسی به انرژی پاک و اینترنت قرار گرفت .

با هم این جدول را مرور میکنیم :

 

دسته بندی ایالت های آمریکا

رتبه زیر ساخت

ایالت

انرژی دسترسی

اینترنت

حمل و نقل
 Oregon ۱ ۹ ۳
 Washington ۷ ۲ ۲۰
 Utah ۲۰ ۴ ۲
 Nevada ۱۳ ۱۲ ۱
 Minnesota ۱۱ ۱۰ ۵
 North Dakota ۸ ۱۵ ۱۱
 Colorado ۱۶ ۱۱ ۱۸
 South Dakota ۲ ۲۸ ۲۷
 Nebraska ۹ ۲۴ ۱۳
#۱۰  Illinois ۱۹ ۱۴ ۲۱
#۱۱  Florida ۲۳ ۲۰ ۴
#۱۲  Arizona ۲۲ ۲۲ ۷
#۱۳  New Hampshire ۲۸ ۷ ۳۳
#۱۴  Maryland ۳۰ ۸ ۲۸
#۱۵  Kansas ۱۵ ۲۶ ۸
#۱۶  Iowa ۵ ۲۵ ۳۷
#۱۷  Delaware ۳۹ ۱۳ ۱۲
#۱۸  New Jersey ۳۵ ۵ ۳۸
#۱۹  Massachusetts ۴۲ ۱ ۴۵
#۲۰  Indiana ۱۸ ۲۹ ۲۴
#۲۱  Idaho ۴ ۴۱ ۱۶
#۲۲  New York ۳۳ ۱۷ ۳۰
#۲۳  Tennessee ۳۶ ۳۱ ۶
#۲۴  Virginia ۴۰ ۱۶ ۳۲
#۲۵  Alaska ۴۵ ۱۸ ۱۷
#۲۶  Connecticut ۴۴ ۳ ۴۷
#۲۷  Georgia ۳۷ ۲۷ ۱۹
#۲۸  Vermont ۱۲ ۳۵ ۳۱
#۲۹  Wyoming ۱۰ ۴۶ ۱۰
#۳۰  Maine ۶ ۴۰ ۳۹
#۳۱  Alabama ۲۹ ۳۴ ۲۳
#۳۲  Montana ۳ ۴۷ ۳۵
#۳۳  California ۴۳ ۲۳ ۴۰
#۳۴  Pennsylvania ۳۱ ۱۹ ۴۹
#۳۵  Rhode Island ۴۶ ۶ ۵۰
#۳۶  Missouri ۳۸ ۳۰ ۳۶
#۳۷  Wisconsin ۱۷ ۳۲ ۴۱
#۳۸  New Mexico ۲۶ ۴۲ ۲۵
#۳۹  Louisiana ۲۱ ۳۳ ۴۲
#۴۰  Ohio ۳۴ ۴۵ ۱۵
#۴۱  Michigan ۴۸ ۲۱ ۴۳
#۴۲  Oklahoma ۲۷ ۳۶ ۴۶
#۴۳  South Carolina ۳۲ ۴۳ ۲۹
#۴۴  West Virginia ۱۴ ۳۸ ۴۸
#۴۵  Arkansas ۲۴ ۴۹ ۲۲
#۴۶  Kentucky ۴۱ ۴۸ ۹
#۴۷  North Carolina ۴۷ ۴۴ ۲۶
#۴۸  Hawaii ۴۹ ۳۷ ۳۴
#۴۹  Texas ۵۰ ۳۹ ۱۴
#۵۰  Mississippi ۲۵ ۵۰ ۴۴

 

 

دسته بندی ایالت های آمریکا

103766289-gettyimages-10180557-720x405

 

دسته بندی ایالت های آمریکا

ترجمه توسط سایت ایرانیان آمریکا

منبع : USANEWS

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!