دارندگان گرین کارت و خلاصه مقررات مربوط به مسافرت آنها به خارج از آمریکا!

1,345

دارندگان گرین کارت و خلاصه مقررات مربوط به مسافرت آنها به خارج از آمریکا :

به گزارش سایت ایرانیان آمریکا به نقل از   دفتر وکالت کیانوش رزاقی وکیل دادگاههای آمریکا  خلاصه مقررات مربوط به مسافرت دارندگان گرین کارت به خارج از آمریکا به شرح زیر می باشد.
⛔️اقامت بیش از یک سال در خارج از آمریکا باعث می شود زمان اقامت در آمریکا تا پیش از خروج قابل محاسبه برای درخواست شهروندی نباشد. هیچ گونه عذر و دلیلی نیز در این رابطه قابل پذیرش نیست.
⚠️اقامت بیش از ۶ ماه خارج از آمریکا هم تاثیر مشابهی دارد با این تفاوت که در این حالت می توانید با ارائه مدارک و دلایل کافی اثبات کنید که قصد ترک اقامت و وابستگی به آمریکا را نداشته اید. اگر نتوانید مدارک لازم برای اثبات این موضوع را تهیه کنید، تنها پس از گذشت ۴ سال و ۶ ماه از تاریخ بازگشت از این سفر می توانید برای دریافت شهروندی اقدام کنید.
⚠️اقامت طولانی کمتر از ۶ ماه به نحوی که زمان حضور در آمریکا کمتر از زمان سپری شده در خارج باشد هم ممکن است مشکل ساز باشد.

👈 گرفتن Reentry permit هیچ تاثیری بر حفظ سوابق اقامت شما به منظور تکمیل ۵ سال اقامت لازم برای درخواست شهروندی ندارد و اگر با Reentry permit هم بیش از ۶ ماه خارج از آمریکا بمانید سوابق اقامت شما قابل محاسبه برای دریافت شهروندی نیست.
👈اگر سوابق اقامت خود در آمریکا را به دلیل اقامت طولانی خارج از کشور از دست داده اید، ممکن است با استفاده از قانون مشهور به یکسال منهای یک روز بتوانید ۳۶۴ روز از مدت از دست رفته را بازیابی کنید.
⚠️ اگر اقامت بیش از یک سال خارج از آمریکا داشته اید قبل از ارسال درخواست شهروندی خود با یک وکیل مهاجرتی مشورت کنید تا در معرض خطر از دست دادن گرین کارت پس از رد درخواست شهروندی قرار نگیرید.

انتشار توسط سایت ایرانیان آمریکا

منبع : دفتر وکالت کیانوش رزاقی وکیل دادگاههای آمریکا

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

error: Content is protected !!