خطرناک ترین مناطق آمریکا در کدام ایالت ها هستند؟

375

خطرناک ترین مناطق آمریکا در کدام ایالت ها هستند؟ امروز قصد داریم تعدای از خطرناک ترین مناطق آمریکا را بر اساس اطلاعات و داده های FBI بررسی کنیم .
اف بی آی هر ساله آمار سالانه ای از میزان جرایم را در خاک آمریکا اعلام میکنید که این لیست بر اساس آن تهیه و تنظیم شده است.

در این لیست اطلاعات شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مورد مطالعه قرار گرفته است که شامل جرایم خشن (مانند قتل) و جرایم محیطی (مانند سرقت ) میباشد .

در مجموع این جرایم شامل زورگیری ، دزدی منزل ، سرقت موتور سیکلت و کیف قاپی است .

اطلاعات زیر از مجموع ۱۰۰ ها هزار گزارش پلیس و ماموریت های آنها جمع آوری شده و بر اساس آن خطرناک ترین مناطق آمریکا به شرح زیر میباشد :

 

خطرناک ترین شهر های آمریکا از نظر جرایم فیزیکی :
۱٫ St. Louis, Missouri
 • جمعیت : ۳۱۷,۰۹۵
 • مجموع جرایم فیزیکی : ۲,۷۸۱
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن : ۸۷۷٫۰۲

۲٫ Memphis, Tennessee

 • جمعیت : ۶۵۷,۹۳۶
 • مجموع جرایم فیزیکی : ۵,۷۳۳
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن:  ۹۷۱٫۳۶

۳٫ Rockford, Illinois

 • جمعیت : ۱۴۸,۱۷۸
 • مجموع جرایم فیزیکی: ۱,۲۳۸
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن:  ۸۳۵٫۴۸

۴٫ Baltimore, Maryland

 • جمعیت : ۶۲۱,۲۵۲
 • مجموع جرایم فیزیکی: ۵,۱۷۶
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۸۳۳٫۱۶

۵٫ Detroit, Michigan

 • جمعیت : ۶۷۳,۲۲۵
 • مجموع جرایم فیزیکی: ۵,۴۰۹
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۸۰۳٫۴۵

۶٫ Kansas City, Missouri

 • جمعیت : ۴۷۳,۳۷۳
 • مجموع جرایم فیزیکی: ۳,۶۶۸
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۷۷۴٫۸۶

۷٫ Milwaukee, Wisconsin

 • جمعیت : ۶۰۰,۴۰۰
 • مجموع جرایم فیزیکی: ۴,۴۲۷
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۷۳۷٫۳۴

۸٫ Little Rock, Arkansas

 • جمعیت : ۱۹۸,۶۴۷
 • مجموع جرایم فیزیکی: ۱,۴۱۵
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۷۱۲٫۳۲

۹٫ Stockton, California

 • جمعیت : ۳۰۴,۸۹۰
 • مجموع جرایم فیزیکی: ۲,۱۵۸
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۷۰۷٫۸۰

۱۰٫ Oakland, California

 • جمعیت : ۴۱۹,۴۸۱
 • مجموع جرایم فیزیکی: ۲,۹۵۲
 • میزان جرم و جنایت فیزیکی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۷۰۳٫۷۳
crime-map
خطرناک ترین شهر های آمریکا از نظر جرایم محیطی :
۱٫ Springfield, Missouri
 • جمعیت : ۱۶۶,۸۶۰
 • مجموع جرایم محیطی : ۶,۲۸۳
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۳,۷۶۵٫۴۳

۲٫ Spokane, Washington

 • جمعیت : ۲۱۲,۶۹۸
 • مجموع جرایم محیطی : ۸,۰۰۰
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۳,۷۶۱٫۲۰

۳٫ Tacoma, Washington

 • جمعیت : ۲۰۶,۸۸۴
 • مجموع جرایم محیطی : ۶,۷۹۵
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۳,۲۸۴٫۴۵

۴٫ Little Rock, Arkansas

 • جمعیت : ۱۹۸,۶۴۷
 • مجموع جرایم محیطی : ۶,۴۷۶
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۳,۲۶۰٫۰۵

۵٫ Albuquerque, New Mexico

 • جمعیت : ۵۵۹,۷۲۱
 • مجموع جرایم محیطی : ۱۷,۸۸۸
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۳,۱۹۵٫۸۸

۶٫ Pueblo, Colorado

 • جمعیت : ۱۰۸,۸۱۰
 • مجموع جرایم محیطی : ۳,۴۳۹
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۳,۱۶۰٫۵۶

۷٫ Fort Lauderdale, Florida

 • جمعیت : ۱۷۸,۵۹۸
 • مجموع جرایم محیطی : ۵,۳۶۶
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۳,۰۰۴٫۵۱

۸٫ Tucson, Arizona

 • جمعیت : ۵۲۹,۶۷۵
 • مجموع جرایم محیطی : ۱۵,۷۷۳
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۲,۹۷۷٫۸۶

۹٫ Renton, Washington

 • جمعیت : ۱۰۰,۰۱۵
 • مجموع جرایم محیطی : ۲,۹۲۱
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۲,۹۲۰٫۵۶

۱۰٫ Kent, Washington

 • جمعیت : ۱۲۷,۲۵۹
 • مجموع جرایم محیطی : ۳,۶۶۹
 • میزان جرم و جنایت محیطی در هر ۱۰۰،۰۰۰ ساکن: ۲,۸۸۳٫۱۰

 

 

ترجمه توسط سایت ایرانیان آمریکا

منبع : efgov

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!