ارزانترین مناطق تگزاس و بررسی هزینه زندگی در این مناطق از تگزاس!

225

ارزانترین مناطق تگزاس و بررسی هزینه زندگی در این مناطق از تگزاس : با بررسی تعدادی از فاکتور های مهم در زندگی روزمره هر انسان مثل هزینه حمل و نقل ، بهداشت ، مایحتاج و… در تگزاس توانسته ایم مقاله ای کامل از ارزان ترین شهر های تگزاس  برای زندگی یک خانواده به دست بیاوریم.

به گزارش سایت ایرانیان آمریکا شاید برای بسیاری از خانواده ها مهم باشد که در منطقه ای زندگی کنند تا برای مصارف و زندگی خود هزینه گزافی پرداخت نکنند پس اگر شما از همان گروه هستید و در تگزاس  زندگی میکنید مقاله زیر را از دست ندهید!

ارزان ترین مناطق تگزاس به ترتیب :

  1. Donna
  2. Alamo
  3. Alton
  4. Rio Grande City
  5. Weslaco
  6. Pharr
  7. Hidalgo
  8. Mission
  9. Edinburg
  10. Laredo

دسته بندی اطلاعات در این دیتا بیس به اینگونه است که میانگین امتیاز هزینه نرمال را ۱۰۰ تعیین کرده اند یعنی اگر امتیاز دسته ای در شهری ۹۰ باشد یعنی ۱۰% از میانگین اصلی بالاتر است و به طور مثال شهری مثل سن فرانسیسکو با امتیاز ۲۴۰ به معنی ۲٫۵ برابر بودن هزینه ها در این شهر است.

اطلاعات ایالت تگزاس  با بررسی و جمع آوری اطلاعات از ۲۱۰ شهر بیش از ۵۰۰۰ نفر جمعیت انجام شده است و جزییات ارزان ترین شهر های تگزاس به شرح زیر در آمده است:

۱٫ Donna

جمعیت: ۱۵,۹۲۴
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۳۹
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

۲٫ Alamo

جمعیت: ۱۸,۳۴۵
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۴۲
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

۳٫ Alton

جمعیت: ۱۳,۲۹۸
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۴۴
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

۴٫ Rio Grande City

جمعیت: ۱۳,۸۲۶
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۴۵
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

۵٫ Weslaco

جمعیت: ۳۵,۷۲۰
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۴۷
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

۶٫ Pharr

جمعیت: ۷۰,۱۱۹
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۵۰
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

۷٫ Hidalgo

جمعیت: ۱۱,۱۹۰
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۵۶
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

۸٫ Mission

جمعیت: ۷۶,۷۸۴
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۵۹
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

۹٫ Edinburg

جمعیت: ۷۷,۱۷۴
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۶۰
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

۱۰٫ Laredo

جمعیت: ۲۳۶,۰۶۳
خدمات منطقه: ۷۶
ارزاق مصرفی: ۷۹
خدمات درمانی: ۸۱
مسکن: ۶۸
حمل و نقل: ۸۶
خدمات رفاهی: ۷۹

 

ترجمه توسط سایت ایرانیان آمریکا

منبع : Homesnacks

ارزانترین مناطق تگزاس

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

error: Content is protected !!