مدارک مورد نیاز جهت ویزای توریستی آمریکا

مدارک مورد نیاز جهت  ویزا ویزاویزای توریستی آمریکا

۱- ارائه متنی در برگیرنده، هدف و قصد سفر به آمریکا، هدف می بایستی شامل یکی از موضوعات زیر می باشد:

دیدار از اقوام و بستگان
معالجه پزشکی و درمان
بازدید و شرکت در جلسات اداری بازرگانی،سرمایه گذاری و مذاکرات تجاری یا مصاحبه کاری
شرکت در همایش ها و سمینارهای علمی مرتبط
شرکت در برنامه های مرتبط با اهداف بشر دوستانه و حقوق بشر در امریکا

مهاجرت آمریکا
۲- ارائه برنامه زمان بندی، کاری و یا تفریحی مرتبط با سفر

۳- ارائه اصل گذرنامه و کپی از صفحه اول و صفحاتی که دارای مهر ویزاهای قبلی امریکا یا کشورهای دیگر باشد(درصورت وجود) و کپی صفحاتی که مطالب مهمی در آن درج شده باشد و صفحاتی که مهر ورود و خروج به کشور محل اقامت و کشور دیگر در آن مندرج می باشد.

۴- ارائه مدارک مالی،شخص ضامن و حمایت کننده مالی در صورت وجود

۵- ارائه حساب و موجودی بانکی و مدارک نشان دهنده دریافت حقوق ماهیانه در صورت اشتغال متقاضی و یا دریافت حقوق بازنشستگی

۶- ارائه مدرک مالی اثبات کننده میزان درآمد سالیانه و درآمد سال گذشته در کشور محل اقامت

۷- ارائه کلیه وابستگی هایی که نشان دهنده بازگشت متقاضی به کشور محل اقامت خود می باشد

ship-600

· وابستگی شغلی و کسب و کار نشان دهنده وابسته بودن به شرکت یا سازمانی در کشور محل اقامت
· مرخصی،مدارک استخدام، شرح وظایف و یا وابستگی های به کسب و کار شخصی و ارائه مدارک ثبت شرکت،تعداد کارمندان، مدارک
· مالیاتی و….
· وابستگی خانوادگی و عاطفی شامل همسر، فرزند،والدین
· وابستگی های مالی شامل اسناد ملک مسکونی یا تجاری و کلیه دارایی های ملکی
· وابستگی های تحصیلی، در خصوص افرادی که در کشور محل اقامت خود در حال تحصیل می باشند
· وابستگی های خاص مذهبی و اعتقادی به کشور محل اقامت
· وابستگی های فرهنگی و اجتماعی مانند وابسته بودن به یک گروه خاص فرهنگی و یا اجتماعی
۸- ارائه بلیط رفت و برگشت به آمریکا در صورت وجود

منبع : مرکز مشاره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

چگونگی دریافت waiver

چگونگی دریافت waiver برای معافیت از فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ

با توجه به سوالات زیادی که در رابطه با چگونگی دریافت waiver برای معافیت از ...