Recent Posts

کمک های دولتی

تاثیر استفاده از خدمات عمومی و کمک های دولتی بر درخواست شهروندی آمریکا

یکی از سوالات متداولی که به دفتر وکالت کیانوش رزاقی می رسد در رابطه با ...

Read More »
پليس آمريكا

اگر پلیس شما را بازداشت کرد چكارهايي بايد انجام داد

 پليس  ممکن است افراد را به دلایل مختلف دستگیر کند. اگر به هر دلیلی  پليس ...

Read More »

Recent Posts

Best Reviews

شغل در آمریکا

Scrolling Box

شروع زندگی آمریکا

خدمات

News In Picture

  • شرایط و زمان مناسب برای اقدام به گرفتن سیتیزنی آمريكا کی میباشد؟
  • هاياس چيست ؟ 
  • مشکلات اصلی مهاجرین در آمریکا
  • ویزای آمریکا
  • مشکلات اصلی مهاجرین در آمریکا
  • اخذ گرین کارت امریکا EB3
  • انواع ویزای آمریکا
  • ویزای آمریکا

Scrolling Box