Recent Posts

کردیت

سارق با شماره سوشیال من چه خواهد کرد؟

برخی تبعات سرقت هویت و شماره سوشیال سکیورتی و چگونگی کنترل و کاهش اثرات منفی: ...

Read More »
راه های مهاجرت به آمریکا

راه های مهاجرت به آمریکا

با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد بویژه از داخل ایران در رابطه با ...

Read More »

Recent Posts

Best Reviews

شغل در آمریکا

Scrolling Box

شروع زندگی آمریکا

خدمات

News In Picture

  • راه های مهاجرت به آمریکا
  • پیگیری پرونده های مهاجرتی
  • امر وکالت
  • شرایط و زمان مناسب برای اقدام به گرفتن سیتیزنی آمريكا کی میباشد؟
  • هاياس چيست ؟ 
  • مشکلات اصلی مهاجرین در آمریکا
  • ویزای آمریکا
  • مشکلات اصلی مهاجرین در آمریکا
  • اخذ گرین کارت امریکا EB3

Scrolling Box